Vodimo sektor plastike u Srbiji ka većem uspehu

Osnovano 1964. godine uz dobrovoljno udruživanje članova,  Poslovno udruženje JUPLAS sve do danas posluje sa osnovnim ciljem da zastupa interese udruženih članova i preduzima aktivnosti radi postizanja bolje informisanosti, organizovanosti proizvodnje i plasmana,  nastupa na inostranom tržištu i sve druge aktivnosti koje doprinose stvaranju uslova za ostvarivanje veće dobiti udruženih članova.

Koncept i pristup

Da bi odgovorilo na turbulentne promene u okruženju i na tržištu, uvažilo zahteve,  preferencije i očekivanja svojih članova,  poslovno udruženje primenjuje nov koncept i pristup proaktivne interakcije sa svim interesnim grupama javnosti.

Saradnja

U svom radu,  JUPLAS sarađuje sa brojnim državnim institucijama,  agencijama,  fondovima,  institutima i zavodima,  privrednim komorama,  fakultetima,  stručnim organizacijama i asocijacijama ostalih grana delatnosti.

Razgranata saradnja sa srodnim asocijacijama zemalja Evrope,  pa i sveta,  plod je dugogodišnjeg rada i poslovne afirmacije.

JAČANJE I PROMOVISANJE SEKTORA PLASTIKE U SRBIJI

Osnovna svrha konstituisanja,  postojanja i poslovanja udruženja je pružanje informacija,  obezbeđivanje obuke i edukacije članova, povezivanje i zastupanje svojih članova. Ove prioritetne aktivnosti,  kojima će se postići budući rast i uspeh udruženja i celokupne industrije su u skladu sa našom misijom.

Portfolio

Portfolio usluga koje nudimo našim članovima sastoji se od sledećih aktivnosti:

U okviru poslovne aktivnosti JUPLAS zastupa interese članova pred državnim organima,  institucijama i preduzima aktivnosti u njihovu zaštitu.

U okviru razvojne aktivnosti JUPLAS prati tehnološki razvoj u svetu,  sugeriše članovima pravce razvoja i organizuje stručne skupove na temu razvoja tehnologije u svetu

Informacionu aktivnost JUPLAS zasniva na publikovanju biltena i drugih publikacija,  analiza i studija,  preko kojih informiše članove o kretanju proizvodnje,  uvoza i izvoza,  tržišnim kretanjima,  zakonima i propisima.