Koncept i pristup

Da bi odgovorilo na turbulentne promene u okruženju i na tržištu, uvažilo zahteve,  preferencije i očekivanja svojih članova,  poslovno udruženje primenjuje nov koncept i pristup proaktivne interakcije sa svim interesnim grupama javnosti.