Saradnja

U svom radu,  JUPLAS sarađuje sa brojnim državnim institucijama,  agencijama,  fondovima,  institutima i zavodima,  privrednim komorama,  fakultetima,  stručnim organizacijama i asocijacijama ostalih grana delatnosti.

Razgranata saradnja sa srodnim asocijacijama zemalja Evrope,  pa i sveta,  plod je dugogodišnjeg rada i poslovne afirmacije.